YARGITAYDAN İŞÇİLERE MÜJDELİ HABER!!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, önemli bir karara imza attı. Milli ve dini bayram günlerinde çalışan işçilerin haklarını koruyan bu karar, milyonlarca işçiyi doğrudan etkilemektedir. Kararın emsal teşkil etmesiyle, işçilere milli ve dini bayram günlerinde daha adil ücretlendirme sağlanması hedeflenmektedir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milli ve dini bayram günlerinde bir saat bile çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti.

İŞ YERİNDEN ÇIKARTILAN İŞÇİ MAHKEMEYE BAŞVURDU VE;

İşyerinden çıkartılan bir işçi, İş Mahkemesi'ne başvurarak, ödenmeyen fazla mesai ve hafta tatili alacaklarını, yemek ve servis uygulamalarının eksikliğini ve resmi ve dini bayramlarda çalıştığı halde alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. İşçi, kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi ve dini bayram, hafta tatili ve saha prim alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı şirket avukatı ise, işçinin taleplerinin zamanaşımına uğradığını ve işçinin haftada 5 gün 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştığını belirtti. Avukat, fazla çalışmanın ücrete dahil olduğunu ve şirketin düzenli ikramiye ödemesinin olmadığını savundu ve davanın reddini istedi.

Mahkeme, işçinin bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerini talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı şirketin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay, İş Kanunu'nun 47. maddesine göre işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı takdirde tam yevmiyeye hak kazandığını belirtti. Kararda, hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılmasının hatalı olduğu ve alacakların net veya brüt olarak belirtilmemesinin infazda tereddüt yaratacağı için bozmayı gerektirdiği ifade edildi.

İŞÇİLERİN YASAL HAKLARI

İş Kanunu'na göre işçi olarak kabul edilen bireyler, aşağıda belirtilen haklara sahiptir. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin yazılı olması zorunlu değildir. Yazılı bir iş sözleşmesi olmaksızın çalışan işçiler de yasal haklarını dava yoluyla her zaman arayabilirler. İşçi hakları şu şekildedir:

Ücret alma hakkı: İşçiler, işlerini yaptıkları karşılığında belirlenen ücreti almak hakkına sahiptir.

İş sağlığı ve güvenliğini talep etme hakkı: İşçiler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları talep etme hakkına sahiptir.

Eşit muamele hakkı: İşçiler, cinsiyet, yaş, etnik köken, dil, din ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğramadan eşit muamele görme hakkına sahiptir.

Ara dinlenme hakkı: İşçiler, çalışma süreleri boyunca belirlenen ara dinlenme sürelerini kullanma hakkına sahiptir.

Fazla mesai ücret hakkı: İşçiler, fazla mesai yaptıkları takdirde, iş kanunu kapsamında belirlenen oranlarda fazla mesai ücreti almak hakkına sahiptir.

Esaslı değişiklikler için rıza göstermeme hakkı: İşçiler, iş sözleşmesinde esaslı değişiklikler yapılması durumunda, bu değişikliklere rıza göstermeme hakkına sahiptir.

Belirli günler için izin hakkı: İşçiler, iş kanunu kapsamında belirlenen günlerde izin kullanma hakkına sahiptir. Bu izinler, yıllık izin, hastalık izni ve diğer özel izinler gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!

Yorumlar

https://www.ciktimi.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Bunun için ilk yorumu yazın!