Kanada halkının çoğunluğu, 6 Mayıs'ta tahta çıkacak olan İngiltere Kralı 3. Charles'ı istemiyor.
Angus Reid tarafından yapılan bir anket, Kanadalıların Kral Charles'a karşı olumsuz bir tutum sergilediğini gösterdi.

KANADA HALKI ''TANRI KRALI KORUSUN'' DEMEK İSTEMİYOR!

Ankete göre, katılımcıların %63'ü, İngiltere Kralı 3. Charles adına yemin etmeye, resmi törenlerde "Tanrı Kralı Korusun" şarkısını söylemeye ve fotoğrafının kullanımdaki paralar üzerinde olmasına karşı çıktı.

Geçmişte Kraliçe II. Elizabeth'e olumlu baktıklarını söyleyen bu kişiler, Charles'a karşı aynı sıcaklığı paylaşmadıklarını belirtti.

Ocak 2020'de Kanadalıların %39'u Charles hakkında olumlu izlenimleri olduğunu söylerken, şimdi sadece %28'i onun hakkında olumlu düşündüğünü ifade ediyor.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra, Monarşi ile bağların koparılması yönündeki çağrılar arttı.

Ankete katılan Kanadalıların %88'i Monarşi ile bağları koparmak gerektiğini, %45'i ise anayasa değişikliği zamanının geldiğini düşündüğünü bildirdi.

Kanada, parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilen bir federasyon yapısına sahip olan İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. 1982'de kabul edilen anayasaya göre, ülkenin devlet başkanı ve hükümdarı İngiltere Kralı 3. Charles'tır. Ülkede, Kral'ı Kanadalılar arasından atanan bir genel vali temsil eder. Ülke, seçimle işbaşına gelen siyasi partilerin kurduğu hükümetler tarafından yönetilmektedir.

Kanada'daki parlamenter monarşiyi ortadan kaldırmak için federal parlamento, senato ve eyaletlerin hepsinin oybirliği gerekmektedir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!

Yorumlar

https://www.ciktimi.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Bunun için ilk yorumu yazın!