RÜYADA KAVGA ETMEK NEDİR?
Rüyada kavga etmek farklı şekillerde yorumlanabilir. Genellikle, rüyada kavga etmek, bir çatışma veya probleme işaret eder. Bu, gerçek hayatta sorun yaşadığınız biriyle ya da bir durumla ilgili olabilir.

Rüyada Kavga Görmek;

Rüyada kavga etmek birkaç şekilde yorumlanabilir. Rüyada topluluğun birbiriyle kavga etmesi o toplumda yokluğun ve kıtlığın olacağı  anlamına gelir. Eğer kavga hükümdara, padişaha, şaha, sultana ya da başkana karşı ise bu da etiketlerin ve maliyetlerin düşerek alım gücünün artacağına işaret eder. Rüyada biriyle kavga ettiğini gören kişi gerçekte de bir münakaşa ya da kavga edecektir.

Kavga aynı zamanda kudrete ve kuvvete işaret eder. Bunun yanı sıra biriyle tersleşmeye, fikir çatışması içine girmeye ve inançlar bakımından uzaklaşmaya işaret eder. Eğer rüyada kişi elinde ateşli bir silahla kavgaya tutuşmuşsa bu bir kadını baş göz etmek anlamına gelir. Eğer rüya sahibi kesici bir aletle kavga ediyorsa bu onun kutsal yolda savaşarak bir onur ve zafer kazanacağı anlamına gelir.

 

Rüyada Kavga Görmenin Psikolojik Yorumu;

Kavga dendiğinde esasen ilk olarak tam da yaşamın kendisi gelmelidir akla çünkü her birey kendi yaşamının kavgasını verir hem de hergün yine ve yeniden. Hepimiz hayatımız boyunca hatta son anımıza kadar hayatta kalma içgüdüsüyle gerek psikolojik gerekse duygusal olarak büyük bir savaşın bir parçasıyızdır. Bu nedenle uykumuzda dahi kavga halinde olduğumuzu görmek aslında çok olağanüstü bir durum değil bilakis son derece normal ve olağandır.

Rüyada Komşuların Kavga Ettiğini Görmek;

Rüyayı gören kişinin hevesle ve çok isteyerek gittiği bir yerde yaşanacak bir gerginliğe şahit olacağına ve neşesinin kaçacağına alamet eder. Kişinin gittiğine, gideceğine pişman olacağı bir parti, mekân ya da organizasyon olabilir.

Rüyada Kedi İle Köpeğin Kavga Ettiğini Görmek;

Güçlüyle güçsüzün güçlerini ortaya koyacağı bir ortamın doğacağı anlamına gelir. Örneğin; rüyayı gören kişinin bilgi, para ya da yeterlilik konusunda daha zayıf kaldığı bir kimseye karşı galip geleceğine ve böylece kendini ispat etmeyi başaracağına delalet eder.

Rüyada İnsanların Kavga Ettiğini Görmek;

Rüyayı gören kişinin dengi olmadığına karar verdiği bir kimse ile arkadaşlığını bitirmesi demektir. Kişinin kendisini aşağı çektiğine inandığı bir kişi nedeniyle hiç yaşamak istemeyeceği bir durumun içine çekileceğine sonra da o kimse ile ilişkisine nokta koyacağına işarettir.

Rüyada Yılanları Kavga Ederken Görmek;

Rüya sahibinin sevmediği ve yakınına dahi yaklaştırmadığı kimselerin birbirine düşeceğine delalet eder. Kişinin rakiplerinin ya da düşmanlarının çatışma ve çekişme halinde olacağı anlamına gelir.

Rüyada Bir Arkadaşınla Kavga Ettiğini Görmek;

Uzun zamandan beri birlikte olunan kişi tarafından çok sevilmek, korunmak kollanmak, değer ve ilgi görmektir. Fakat rüyada arkadaşınla sözlü olarak kavga ettiğini görmek ya da ağız dalaşına girmek suretiyle kavga ettiğini görmek iyi değildir o zaman bir iftiraya uğranabileceğine yorulur.

Rüyada Sözlü Kavga Görmek;

Rüyayı gören kişinin iğneleyici sözlerin odağında olacağı anlamına gelir. Bir mesele konusunda kişinin üzerine gelinecek, o konudan sorumlu tutulacak ve kendisine hoş olmayan suçlamalar yapılacak demektir.

Rüyada Kavga Görmek;

Rüyada kavga etmek güzel şeylere delalet eder. Şansın açık olmasına, ömrün uzunluğuna, kazancın ve rızkın bol olmasına ve güzel bir hayata delalet eder.

Rüyada Kaynana İle Kavga Görmek;

Kişinin arada kalmışlığı anlamına gelir. Kişinin bir kimseyle gemileri yakmak istediği fakat arada hatırı sayılır ve vazgeçilmez kimseler olduğu için bunu yapamadığına bu durumda da duygusal dünyasının ve psikolojisinin bozulduğuna delalet eder.

Rüyada Okulda Kavga Görmek;

Rüyayı gören kişinin kariyer ve meslek edinmek için büyük bir azimle çalıştığına delalet eder. Kişinin gerek kişisel gelişimi gerekse makam edinmek için okuma heveslisi olduğuna ve kendisini uzmanı olmak istediği meslek konusunda eğitmeye çalıştığına alamettir.

 

Rüyada Kan Ve Kavga Görmek;

Hayır demektir. Çünkü rüyanın tam aksine rüyayı gören kişinin gerçekten yaşayacağı bir kavganın yaşanmayacağı anlamına gelir. Kan görüldüğü için rüya tam aksini ifade eder, kan görülmesi nedeniyle rüya bozulmuştur.

 

Rüyada İşyerinde Kavga Görmek;

Ticaretteki savaşa delalet eder. Rüya sahibi işverense sektörde kalıcı olmak için gösterdiği özveriye ve çabaya eğer kişi işveren değil de çalışansa o zaman da işyerindeki en başarılı ve en gözde personel olma ve terfi etme isteğine işarettir.

Rüyada Köyde Kavga Görmek;

Kültür çatışması demektir. Rüyayı gören kişinin kültürünün, eğitiminin, hayata karşı bakışının, duruşunun ve doğrularının uyuşmayacağı bazı kimselerle arasında tartışma yaşanabileceğine, bu durumunda huzur kaçırıcı ve can sıkıcı olacağına alamet eder.

Rüyada Akrabayla Kavga Görmek;

Kişinin akrabalarıyla ilişkilerini pek sıkı tutmadığına işarettir. Akrabalık bağlarının zayıflığına ve kişiler arasındaki uzaklığa yorulur. Kavga sözlü değil de fizikselse bu durumda tam tersine akrabalardan bir yardım görüleceği anlamına gelir.

 

Rüyada Anneyle Kavga Görmek;

Anneden gelecek bir hayır duası, bir konuda destek ya da savunma anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin aldığı bir kararı uygulaması adına annesinin kişinin arkasında durmasına ve herkese karşı onu müdafaa etmesine alamet eder. Karmaşık bir ruh durumunda bulunan bir kişi yüzünden istenmeyen bir durumla karşı karşıya gelmeye işaret eder.

 

Rüyada Düğünde Kavga Çıkması;

Rüyayı gören kişinin bir türlü sonuca bağlayamadığı bir iş için bazı kimselere danışması fakat her kafadan farklı bir ses çıkması ve her danıştığı kişinin farklı bir görüş beyan etmesi nedeniyle işinin çok daha zorlaşacağı anlamına gelir. Kişinin içinde bulunduğu durum giderek daha büyük bir düğüm haline gelecek demektir.

Rüyada Büyük Kavga Görmek

Kişinin duygularının ve düşüncelerinin karışık olduğuna alamet eder. Kişinin kafasının sorunlarla dolu olduğuna, sürekli beyninde hesaplar yaptığına fakat kararsız kalarak kendisiyle çeliştiğine bu nedenle harekete geçmekten çekindiğine delalettir.

Aynı zamanda, maddi ve manevi olarak çok zorlu bir döneme girileceğine, yapılan hataların tekrarlanacağına, işlerin sarpa saracağına, yakınlık duyulan bir kişiden ihanet görüleceğine tabir edilir.

Rüyada Kavga Etmek;

Rüyada kavga etmek fikir ayrılığına, çatışmaya, düşmanlığa, uzaklığa ve gerçekten kavga etmeye delalet eder. Rüya sahibi eğer sadece sözlü şekilde kavga ettiğini görürse bu da üzüntüye ve sıkıntıya neden olacak olayların yaşanmasına işaret eder.

Rüyada Camide Kavga Görmek;

Toplumsal bir karışıklık yaşanmasına işaret eder. Yani; kalabalık insanların bulunduğu bir yerde yaşanacak yanlış bir anlaşmaya ve bu durumu gidermenin hiç de kolay olmayacağına yorulur. Rüyayı gören kişinin de bu kalabalığın içindeki kimselerden olacağına ve karmaşanın ortasında kalacağı anlamına gelir.

Rüyada Düğün Ve Kavga Görmek;

Rüyayı gören kişinin yaşayacağı güzel bir olayın ağız tadı ile bitmeyeceğine alamet eder. Örneğin; birisi tarafından kendisine yapılan bir iyiliğin ya da fedakârlığın sürekli olarak onun tarafından başına kakılmasına bu durumda o kişinin yaptığı iyiliğin ve fedakârlığın kendisi için hiçbir değeri kalmaması gibi deyim yerindeyse burnundan gelmesine yorulur.

Rüyada Silahlı Kavga Görmek;

Ses demektir yani bir haberin yayılması ya da şaşkınlık yaratacak bir durumun herkes tarafından öğrenilmesi demektir. Rüyayı gören kişinin çevresinde yaşanacak ve insanların dikkatini çekecek ve onlar üzerinde merak uyandıracak bir olayın yaşanacağına işarettir. Aynı zamanda, bazı kaynaklarda yapılan reklamın çok ses getireceğine, kazancı arttıracağına ve mal mülk sahibi olunacağına delalet eder.

Rüyada Aile İçinde Kavga Görmek;

Ailede yaşanacak bir mal bölüşümü ya da miras nedeniyle aile fertlerinin çatışma durumuna geleceğine, paylarına düşeni beğenmeyerek birbirlerine karşı düşman olmalarına yorulur. Ayrıca, çalışma hayatında ayağa kadar gelen bazı fırsatların tepilmesi yüzünden beklenmedik bir zamanda maddi bir çıkmaza girileceğine delalet eder.

 

Rüyada Bıçaklı Kavga Görmek;

Kavganın şiddetli ve çok hararetli olacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin bir kimse ile çok büyük bir tartışmaya gireceğine ve iki tarafında karşılıklı olarak birbirine hakarete, küfre ve aşağılanmaya varacak kadar can yakacak ve onur kıracak sözler sarf edeceğine işarettir. Ve bu durumla karşı karşıya kalınması yüzünden kişinin ruhsal olarak büyük bir yara alacağına, bu duruma düşmesinden ötürü kendi kendisine kızıp duracağına ve zaman zaman tartışma yaşayacağına rivayet edilir.

Rüyada Kavga Edenleri Görmek;

Rüyanın tam aksine insanlar arasındaki iyi geçimin, uyumun, anlayışın ve hoşgörünün bir göstergesidir. Örneğin; bir çiftin kavga ettiğini görmek, onlar arasındaki aşkın, sevginin ve sadakatin gücüne, iki kardeşi kavga ederken görmek, o kardeşler arasındaki bütünlüğe, iki arkadaşı kavga ederken görmek, o iki arkadaşın arasındaki gerçek ve daimi olacak arkadaşlığa alamet eder.

 

Rüyada Kılıçla Kavga Etmek;

Rüyada ateşli bir silahla ya da keskin bir aletle kavga etmek hayret ve şaşkınlık yaratacak işlere işaret eder. Rüyada kılıçla ya da silahla kavga ettiğini gören kişi hiç kimsenin kendisinden beklemediği bir şey yaparak herkesi hayrete düşürecek demektir.

 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!

Yorumlar

https://www.ciktimi.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Bunun için ilk yorumu yazın!