Connect with us

KANUN

MHP’nin af teklifinden 163 bin kişi yararlanacak

19 Mayıs 2018 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan teklifte, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, çocukların cinsel istismarı, kasten adam öldürme, işkence, casusluk,

Published

on

Atatürk aleyhine ve devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı. Uyuşturucu suçu işleyen 50 bin 386 kişi düzenlemeden yararlanabilecek.

Yedi maddeden oluşan teklifle, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesi düşünülüyor.

Kesinleşmiş hükümlerde, hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indiriliyor.

SUÇ İŞLERSE GERİ ALINACAK

Hükümlünün birden fazla cezası olması halinde indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak ve tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Beş yıl indirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilecek. Salıverilen hükümlülerin, bihakkın tahliye tarihine kadar hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemeleri ve bu hapis cezasının kesinleşmesi halinde, yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanacak.

KAPSAM DIŞINDA KALANLAR

Teklifte, aftan istisna olacak bazı suçlar şöyle belirtildi: “‘Devletin Ülkesine ve Egemenliğine Karşı Cürümler’, ‘Vatandaşın Devlete Karşı Harbe Katılması’, ‘Siyasi Mahiyetteki Vesikalarla İlgili Suçlar’, ‘Gizli Kalması Lazım Gelen Malumatla Alakalı Casusluk – ifası Menedilen Malumata İlişkin Casusluk’, ‘Taksirle İşlenen Casusluk’, ‘Yayılması Yasaklanan Haberleri İfşa’, ‘

Devlet Sırlarından Yararlanma-Devlet Hizmetinde Sadakatsizlik’, ‘Anayasa Düzeni İhlal, Yasama Organının Fonksiyonlarını Engelleme Suçları’, ‘Ülkenin Güvenliğini Tehlikeye Koyacak Yayınlar’, ‘Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı’, ‘Silahlı Çete Kurma Cürümleri’, ‘Silahlı Çeteye Yardım’, ‘Devletin Emniyetine Karşı Gizli Suç İttifakı’, ‘İşkence Suçu’, ‘Mefruz Cebirle Irza Geçme’, ‘Reşit Olmayan 15 Yaşını Bitirmiş Küçüklerle Rızaen Cinsi Münasebet’, ‘Fuhuş Maksadıyla Kadın Oynatmak’, ‘Söz Atma ve Sarkıntılık Cürümleri’, ‘Kasten Adam öldürme’, ‘Aile Fertlerine Kötü Muamele’, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar, ‘Organ veya Doku Ticareti’, ‘Cinsel Saldırı, taciz’, ‘Çocukların Cinsel İstismarı’, ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’, ‘Devletin Birliğini ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozmak’…

GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA

‘Anayasayı İhlal’, ‘Yasama Organına Karşı Suç’, ‘Hükümete Karşı Suç’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan’, ‘Silahlı Örgüt’, ‘Silah Sağlama’, ‘Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme’, ‘Siyasal veya Askeri Casusluk’,

‘Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama’, ‘Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama’, ‘Uluslararası Casusluk’, ‘Yasaklanan Bilgileri Temin’, ‘Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma’, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, Orman Kanunu’nda Yer Alan Suçlar’.”

Advertisement
Advertisement

Öne Çıkanlar