Logo Yazılım 2023 Yılı Temettü Dağıtımını Açıkladı

Logo Yazılım, 2023 yılı karından yatırımcılarına net 3,6 TL pay başına nakit kar payı (temettü) dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Şirketin Genel Kurulu 10 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

May 14, 2024 - 15:47
 0  17
Logo Yazılım 2023 Yılı Temettü Dağıtımını Açıkladı

Logo Yazılım'ın KAP'a Yaptığı Açıklama:

Logo Yazılım Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında alınan kararlar şu şekildedir:

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 187.565.324 TL (konsolide) dönem kârı elde edilmiş olup, bunun 140.154.999 TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır.

Yasal kayıtlara göre ise toplam 1.213.958.177 TL cari dönem kârı olmak üzere, toplam 1.151.826.401 TL net dağıtılabilir dönem kârı belirlenmiştir.

Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 400.000.000 TL'lik (nominal değeri 1,00 TL'lik pay başına brüt 4 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %400) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımına en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
Logo Yazılım'ın bu temettü dağıtımı kararı, yatırımcılarına önemli bir gelir sağlayacaktır ve şirketin güçlü finansal performansını yansıtmaktadır.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow