KABİR SUALLERİ VE CEVAPLARI
Kabirde Münker ve Nekir meleklerine verilecek cevaplar genellikle kişinin İslam'ın temel inançlarını ifade etmesini içerir. Bu, kişinin Allah'ın birliğini, Peygamber Muhammed'in O'nun son peygamberi olduğunu ve İslam'ın doğru din olduğunu teyit etmesini gerektirir. Bu cevapları ezberlemek ve bunları hatırlamak, bir Müslümanın ölüm sonrası hayata hazırlanmasının bir parçasıdır.

1-

SORU;Rabbin kim?

CEVAP;Allahü teâlâ.

 

 

2-

SORU; Dinin nedir?

CEVAP; İslâm dini.

3-

SORU; Hangi Peygamberin ümmetindensin?

CEVAP; Muhammed aleyhisselamın.

4-

SORU; Kitabın nedir?

CEVAP; Kur'an-ı kerim.

 

5-

SORU; Kıblen neresidir?

CEVAP; Kâbe-i muazzama.

6-

SORU; İtikadda mezhebin nedir?

CEVAP; Ehl-i sünnet vel cemaat.

7-

SORU; Amelde mezhebin nedir?

CEVAP; 4 mezhepten hangisi ise söylenir.

8-

SORU; Kimin zürriyetindensin?

CEVAP; Âdem aleyhisselamın.

9-

SORU; Kimin milletindensin?

CEVAP; İbrahim aleyhisselamın.

10-

SORU; İman nedir? Amentü'nün esasları nelerdir?

CEVAP; 

İman, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasaklara inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir.

Amentü şöyledir:

Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü.

 

11-

SORU; İslam'ın şartları nelerdir?

CEVAP; 

 1. Kelime-i şehadet getirmek
 2. Namaz kılmak
 3. Zekât vermek
 4. Oruç tutmak
 5. Hacca gitmek

 

12-

SORU; Allahü teâlânın sıfatları nelerdir?

CEVAP; Allahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye'si

 1. Vücûd
 2. Kıdem
 3. Bekâ
 4. Vahdaniyyet
 5. Muhalefetün-lilhavadis
 6. Kıyâm bi-nefsihi

Allahü teâlânın Sıfat-ı sübûtiyye'si

 1. Hayat
 2. İlm
 3. Sem'
 4. Basar
 5. İrade
 6. Kudret
 7. Kelam
 8. Tekvîn

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!

Yorumlar

https://www.ciktimi.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Bunun için ilk yorumu yazın!